Mikrobiologiska produkter

Alron har utvecklat ett unikt sortiment av mikrobiologiska produkter för sanering, avfallsnedbrytning samt luktkontroll. Målsättningen är och har alltid varit att utnyttja naturens egna resurser i form av mikroorganismer istället för kemiskt framställda preparat.


 

Olje- & kemikaliesanering

Alron Saneringsteknik och Alron Bio-Tech har tillsammans utvecklat ett koncept för mikrobiologisk sanering av olja och vissa kemikalier. Metoderna används för oljeskador i fastigheter, mark och vatten mm. Kontakta oss för ytterligare information om oljesanering.


Alron produktkatalog

Ladda hem och läs vår produktkatalog i PDF format.

Klicka för att ladda hem