Addron Bensin
16 mars 2016
Thermofogger III
15 februari 2017
Visa alla

B&G Microjet

B&G Micro-Jet är ett elektriskt aerosolaggregat för våt/kall dimning av icke brandfarliga vätskor. Aggregatet är försedd med en 120 cm lång flexibel slang vilken medför att spridningsriktningen kan styras mer exakt och gör utrustningen mycket effektiv för behandling i trånga och svåråtkomliga utrymmen.

Artikelnr: FA500 Kategori:
Beskrivning

Microjet är en serie aggregat av ULV-typ (ULV= Ultra Low Volume) för spridning av Alrons medel för våt luktsanering. Aggregaten ger en droppstorlek på 5 – 30 μ. Matning 220 V. Microjet finns även i ett utförande med en flexibel slang som underlättar sanering i trånga och dolda utrymmen. Personlig skyddsutrustning vid användning är helmask med partikelfilter.

Våt luktsanering lämpar sig för luktsanering på sugande och porösa material i lokaler och utrymmen efter brand, torrkokning, vidbränning, liksanering, kemikaliespill, avloppsskador m.m. Principen kan användas för att akut dämpa lukt direkt efter en skada och på så sätt erhålla en bättre arbetssmiljö såväl som för slutlig luktsanering efter rengöring och reno- vering. Metoden är helt unik för luktsanering av lokaler där man har behov av snabb och effektiv luktsanering för att snabbt få tillträde till lokalerna. Våt luktsanering kan drastiskt minska arbetsinsatser efter skador och minska användningen av traditionella sanerings- metoder som t ex. ozonering.

Levereras med 1,2 meters slang samt transportlåda.