Oljesaneringsmedel
31 oktober 2018
Träförseglare
2 november 2018
Visa alla

Betongförseglare

En silikatbaserad förseglare för betong, cement or murbruk. Medlet lägger sig inte bara på ytan utan tränger in i det behandlade materialet och minskar dess porositet och permeabilitet. Behandlade ytor blir hårdare och mera kemikalieresistenta vilket ger ökad livslängd.

Förpackning: 3x5L 

Artikelnr: TRF105 Kategori:
Beskrivning

Lösliga silikater har använts i åretal för försegling av betong- och cementytor. Silikaterna i Betongförseglare reagerar kemiskt med kalciumhydroxid i betong, cement or murbruk och minskar porositet och permeabilitet. Därmed blir den behandlade ytan hårdare och mera kemikalieresistent, vilket ger ökat livslängd.
Natrium- och kaliumsilikater är oorganiska, vattenlösliga och miljövänlig kemiska föreningar. Membranbildande förseglare kan slitas bort från ytor med mycken trafik och lämna ytan ful och sårbar för kemikalier. Då silikater tränger in i betongen går det inte att skrapa eller skala bort dom. Det går till och med att högglanspolera en yta behandlat med Betongförseglar