Alron Citrox®
28 februari 2016
Maxox – DF ®
28 februari 2016
Visa alla

Penetrox®

Kraftfullt oxidationsmedel med hög desinfektions- och penetrationsförmåga. Har en blekande effekt på behandlat material. Tränger lätt in i porösa/absorberande material så som betong, isolering, träkonstruktion etc. och bekämpar bakterier, mögel, mögelsporer och mögellukt på djupet. Mycket effektivt att använda vid luktsanering. Medlet har högre oxidationskraft än Odox och lämnar i likhet med densamma inga miljöfarliga restprodukter.

Förpackning: 4x5L 

Artikelnr: DP105.2 Kategori:
Beskrivning

Egenskaper

• Marknadsledande inom luktsanering och desinficering.
• Mycket god förmåga att tränga in i porösa material.
• Mycket hög oxidationsförmåga.
• Har blekande effekt på behandlat material.
• Eliminerar, tillsammans med Alron Booster, behovet av klorbaserad kemi för blekning av trä och betong.
• Bildar inga giftiga biprodukter och lämnar inga farliga kemikalierester.

Applicering

Penetrox® levereras som bruksfärdig lösning och påföres med låg/
mellantrycksspruta. Var noga med att mätta behandlingsytan, men
undvik avrinning. Låt torka (1-4 timmar).

Dosering

1L per 5-10 m2 beroende på ytans beskaffenhet och sugförmåga.